1m

Áno, vyrábame a montujeme všetko pod jednou značkou. Zámerne slovíčko vyrábame zdôrazňujeme, lebo viaceré firmy to o sebe tvrdia, ale nevyrábajú. Vyrábame okná, dvere a môžete sa prísť ku nám pozrieť. AB TEAM,s.r.o. je tradičná slovenská výrobná firma. Začiatok výroby siaha do roku 1996, kedy sme vyrobili naše prvé okno. Na najmodernejšej výrobnej linke ELUMATEC vyrábame výplňové konštrukcie, čiže okná, dvere a ľahké obvodové plášte. Dnes plnohodnotne reagujeme na požiadavky modernej architektúry a na prísne požiadavky technických noriem. Máme dlhoročné skúsenosti s výrobou a montážou plastových,  hliníkových, ale i oceľových konštrukcií. To, čo dáva kvalite výrobkov a služieb skutočne vyšší štandard, je investícia do vzdelania a investícia do projektovej prípravy našich stavieb. Našim zákazníkom vysvetľujme súvislosti so samotnou konštrukciou okna, ale i súvislosti s napojením na stavbu. Vzniká nám tak zodpovednosť venovať sa prevencii, aby okno, dvere či fasáda nebola zlá ešte pred jej výrobou. Náročnosť na okná, dvere, ale i náročnosť na veľkoplošné presklenné konštrukcie rôznych typov budov sa stále zvyšuje a to je dobre. Okno, pripojovacia škára i blízke okolie okna je pre spokojnosť užívateľa dôležitá. Dlhé roky po ukončení výroby a montáže, uchovávame dokumentáciu, so zákazníkom stále komunikujeme a zabezpečujeme servis. okná, dvere, ľahké obvodové plášte ĽOP