4


Konatelia

Ing. Horváth Ján
technický riaditeľ
Ing. Papranec Igor
obchodný riaditeľ
Ing. Snopko Peter
marketingový riaditeľ